Företagsevent & Workshops

Varför Workshop?

För att öka Teamkänslan i företaget eller på arbetsplatsen på ett lustfyllt sätt. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga och sedda för att minska stress och öka på välbefinnandet och framför allt främja självförtroendet. Att se saker ur olika perspektiv är viktigt vid förändringar och kreativitet är att få redskap genom att pröva sig fram öva på att tänka utanför sitt vanliga perspektiv finna nya ideér och entusiasm till nya uppgifter. Självförtroendet byggs upp – Att våga och att ha högt i tak så att nya infallsvinklar tillåts komma fram genom ett öppet klimat på Företaget.

 

FÖRETAGSPORTRÄTTET 

Jag introducerar Färg och Formlära i korthet och vi övar på olika färgblandnings övningar tillsammans.

Alla i personalgruppen får en 30/30 cm  uppspänd duk alternativt träpannå, att måla ett abstrakt självporträtt på med akrylfärg & färgpennor.

Porträtten, kvadraterna,  sätts ihop tätt intill varandra och skapar ett stort konstverk som ni tillsammans väljer att hänga på en strategiskt plats på företaget. Personalrum, matsal eller konferensrum.

 

 

Vinst?

Denna workshop bidrar till en positiv team känsla och synliggör personalen för varandra.  Främjar ökad skaparlust, kreativitet och självförtroende. Bidrar till estetisk upplevelse som går att återvinna genom att bli påmind om den lustfyllda skaparkraften varje gång personalen passerar konstverket.  Företag som har förmågan att tänka i nya banor är starka i konkurrensen vid förändringar på marknaden. Denna workshop handlar även om identitet och hur olikheter är en styrka när det gäller att tänka utanför boxen. Med fler infallsvinklar samt fler olika alternativ till problemlösning desto större chans att klara olika typer av utmaningar. Både på individnivå men också att kunna sammarbeta i den riktning som passar företagets vision.

 

KULTUR, MAKT, KUNSKAP, IDENTITET, GENUS & DISKURSANALYS UTIFRÅN ETT FOTOGRAFI AV EN AV VÄRLDENS MEST KÄNDA FOTOGRAFER 

Deltagarna får en introduktion i Makt & Kultur och hur Kunskap kan se olika ut och vara betydelsefull i sitt samspel med andra. Vi utgår från ett fotografi som visas senare under denna workshop men hålls hemlig i startskedet.För att förklara makt och kultur ställs frågor som exempelvis: Hur många vet vad sångaren i Motörhead heter? De deltagare som vet äger kunskap och makt inom det kulturområdet. Hur många har spelat golf i år? Vilka av er vet vilken sport Ingo Johansson utövade? Hur många har varit i Indien? Makt/Kultur förflyttar sig pågrund av olika typer av kunskap. Vi tar ett exempel-ett objekt-mig själv.Senare används det hemliga fotografiet. Vilka relationer kan jag tänkas ha? Farmor, Barn, Chef, Fiende, Sambo, Granne, Inneboende, klasskamrater, bästa vän, älskare….Alla tilldelas slumpmässigt en roll  genom att lapparna med möjliga relationer delas ut. Fotografiet som ännu inte har visats vänds mot deltagarna. Objektet är en oväntad bild som jag inte avslöjar här. Hör av er så berättar jag vilken bild det är!!! Nu gäller det att skriva några rader om hur man reagerar på fotografiet utifrån den roll man blivit tilldelad. Skratt funderingar och olika typer av insikter och funderingar utlovas.

 

Nytta?

Ökad förståelse för andra. Att kunna se saker ur olika perspektiv. Att vara kreativ. Förebygger skvaller och främjar till ett öppet klimat som även i sin tur ger företaget försprång genom att ha nyfikna kreativa medarbetare som kan möta olika typer av kunder.

 

ALLA KAN MÅLA!

Jag målar samtidigt som deltagarna följer mina instruktioner och alla bygger upp ett personligt landskap i Akryl. Tema: Längtans Landskap.

 

Behållning?

Medarbetarna blir mer lyhörda och mer intresserade av att följa företagets vision och mål. Landskapen blir dessutom personliga utsmyckningar på kontoret eller om ni önskar tas konstverket hem och personalen har en positiv bild av en estetisk upplevelse skapad på företaget hemma.

 

images-2

 

Kommentera

Your email address will not be published / Required fields are marked *